OSVOJTE SI A NAUČTE SA TIETO INFORMÁCIE!!!

Nasledujúce informácie Vám pomôžu správne určiť knihu (odborne – Lekcionár), ktorá sa bude používať počas sv. omše a čítanie (odborne – Lekcia), ktoré sa bude čítať:

 1. Na prvom mieste je potrebné si uvedomiť aký je deň či je slávnosť, sviatok, spomienka na svätca, alebo féria (féria = obyčajný deň kedy nie je slávnosť, ani sviatok ani spomienka na svätca.) Túto informáciu sa dozviete z farských oznamov – z liturgického kalendára. Alebo z Direktória – ktoré sa nachádza v sakristii.
 2. Keď je Nedeľa – (Adventná, Vianočná, Obdobie cez rok, Pôstna, Veľkonočná), alebo liturgická slávnosť – použije sa červený Lekcionár I/A (alebo I/B alebo I/C) podľa toho aký Liturgický rok práve je! A vyhľadá sa:
 3. Názov Slávnosti – (Slávnosti máme podľa dátumu, ktoré sa nachádzajú v zadnej časti Lekcionára – napr. Slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla = 29.jún alebo pohyblivé Slávnosti, ktoré sa nenachádzajú v zadnej časti Lekcionára, ale sú normálne zaradené medzi jednotlivými nedeľami  – napr. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi)
 4. Alebo Číslo nedele, ktorá je (napr. 12. Nedeľa v období cez rok A).
 5. Keď je sviatok(napr. Obetovanie Pána – 2. február) Použije sa Lekcionár III. (podľa toho, ktorý sa v daný rok používa) alebo Lekcionár IV. (podľa toho, ktorý sa v daný rok používa) a čítanie sa nájde podľa dátumu v zadnej časti Lekcionára. Keď je sviatok, čítanie musí byť z toho sviatku (podľa dátumu)!
 6. Keď je spomienka na svätca – môže to byť označené len ako spomienka alebo ako ľubovoľná spomienka. Použije sa Lekcionár III. (podľa toho, ktorý sa v daný rok používa) alebo Lekcionár IV. (podľa toho, ktorý sa v daný rok používa)a čítanie je buď obyčajné ako vo fériu – z prednej časti Lekcionára, alebo z toho svätca (podľa dátumu) zo zadnej časti Lekcionára. Väčšinou sa použije čítanie ako vo fériu – z prednej časti Lekcionára.
 7. Keď je fériaPoužije sa Lekcionár III. (podľa toho, ktorý sa v daný rok používa) alebo Lekcionár IV. (podľa toho, ktorý sa v daný rok používa)a čítanie je podľa Liturgického týždňa a konkrétneho dňa. (napr. Tretí týždeň v období cez – Pondelok).

ZOZNAM LEKCIONÁROV A ICH POUŽITIE:

 1. Lekcionár I/A (alebo I/B alebo I/C) = kniha červenej farby! Používa sa v nedele – (Adventná, Vianočná, Obdobie cez rok, Pôstna, Veľkonočná) a na Liturgické Slávnosti – (Slávnosti máme podľa dátumu, ktoré sa nachádzajú v zadnej časti Lekcionára – napr. Slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla = 29.jún alebo pohyblivé Slávnosti, ktoré sa nenachádzajú v zadnej časti Lekcionára, ale sú normálne zaradené medzi jednotlivými nedeľami – napr. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi).
 2. Lekcionár II. = kniha tmavohnedej až čiernej farby! Používa sa vo férie = obyčajné dni, počas Adventného, Pôstneho a Veľkonočného obdobia.
 3. Lekcionár III. = kniha tmavo bordovej farby! Používa sa v nepárnych rokoch na:
 4. Sviatky – (napr. Obetovanie Pána – 2. február) a vtedy sa čítanie nájde podľa dátumu v zadnej časti.
 5. Spomienka na svätca – čítanie je buď obyčajné ako vo fériu – z prednej časti Lekcionára, alebo z toho svätca (podľa dátumu) zo zadnej časti Lekcionára. Väčšinou sa použije čítanie ako vo fériu – z prednej časti Lekcionára.
 6. Féria – čítanie je podľa Liturgického týždňa a konkrétneho dňa. (napr. Tretí týždeň v období cez rok – Pondelok).
 7. lekcionár IV. = kniha fialovej farby! Používa sa v párnych rokoch na:
 8. Tak isto ako lekcionár III
 9. lekcionár V. = kniha červenej až svetlo bordovej farby! Je to najhrubší Lekcionár a používa sa vo výnimočných prípadoch! Najčastejšie – pohrebné a sobášne sv. omše, pri birmovke, atď…

POKÚŠAJTE SA POCHOPIŤ TIETO INŠTRUKCIE NA KONKRÉTNE PRÍPADY – DNI