Farnosť Žemberovce sa spomína už v štatúte Ostrihomskej kapituly z roku 1397. Kedy a kým bola založená však nevedno presne. Potom farnosť zanikla. Opäť bola zriadená v roku 1716, teda pred takmer 300 rokmi. Terajší kostol postavili v roku 1754 za miestneho farára Jána Lehotského. Podľa dostupných prameňov stavbu kostola podporovala rodina Barossovcov, ktorých niektorí potomkovia sú pochovaní na tunajšom cintoríne.

Kostol, stojaci na upravenom, splanírovanom temeni vŕšku bol v roku 1916 generálne zrenovovaný. Je to baroková stavba. V obci bol kostol aj v dávnejších dobách, avšak ten zanikol.

Dnešný kostol je jednoloďový, v polo-oblúkovito ukončenom sanktuáriu má typicky barokový hlavný oltár, stĺpovej architektúry z roku 1754, uprostred s obrazom Panny Márie. Na jednej strane oltára sa týčia sochy sv. Jána Krstiteľa a sv. Anny, na druhej sv. Jána a sv. Jozefa. Nad obrazom Panny Márie je uprostred lúčov symbol Ducha sv. holubica, a po boku sú plastiky anjelov. Okrem hlavného oltára má kostol aj dva bočné oltáre.

Zoznam kňazov pôsobiacich v Žemberovskej farnosti

1332 – 1337Andrej (plebanus de Zember)
1696 – 1697Juraj Suhai
1697 – 1699Juraj Paulikovič
1699 – ?Juraj Turkovič
? – ?Ján Bélik
1709 – 1711Štefan Sixti
1711 – 1716Martin Novák
1716 – 1716Andreh Haluznati
1716 – 1725Martin Začkovič
1725 – 1739Martin Kapray
1739 – 1750František Martin Jachan
1750 – 1801Ján Lehocký
1801 – 1831Matej Skala
1831 – 1863Ján Walmrath
1863 – 1871František Faludy
1871 – 1925Lazár Bittner
1925 – 1946Jozef Váradi
1946 – 1948Vladimír Anton Kostolanský
1948 – 1984Pavol Gajdoš
1984 – 1993Stanislav Vojtko
1993 – 2001spravovaná z Bátoviec
2001 – 2005Jozef Poláček
2005 – 2006Peter Sekáč
2006 – 2010Peter Sabol
2010 – 2021Jozef Poliak
2021 – súčasnosťMiroslav Pilát

Fotky historického interiéru farského kostola