Adresa:
Farský úrad
Mjr. Gondu 161
935 02 Žemberovce

Farský účet – Slovenská sporiteľňa, a. s.:
SK25 0900 0000 0051 2825 4141 (IBAN)

IČO 340 729 77
DIČ 202 105 02 18

Kontakt:
036 / 773 41 90
zemberovce@fara.sk

Administrátor farnosti:
Mgr. Miroslav Pilát

0908 963 720