LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok:Pondelok 27. týždňa v Cezročnom období
Utorok:Svätého Františka Assiského
Streda:Svätej Faustíny Kowalskej, panny 
Štvrtok:Štvrtok 27. týždňa v Cezročnom období
Piatok:Ružencovej Panny Márie
Sobota:Sobota 27. týždňa v Cezročnom období 
Nedeľa: Nedeľa 28. týždňa v Cezročnom období

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Facebooková skupina (Farnosť Žemberovce) v ktorej môžete sledovať vybrané sv. omše:
https://www.facebook.com/groups/530044738138557

Pondelok:(3.10.) 8.00 h Žemberovcena úmysel ordinára
17.30 hBrhlovce+ Štefan a Jozef Kristín
Utorok:(4.10.) 17.30 h Kmeťovcena úmysel
Streda:(5.10) 18.00 hŽemberovce+ Vierka, Jozef
Štvrtok:(6.10.) 18.00 hŽemberovcerodičia Agáta, Pavol ( od 17.00 poklona )
Piatok:(7.10.) 18.00 hŽemberovceza ružencové bratstvá v našej farnosti ( od 17.00 poklona )
Sobota:(1.10.) 8.00 hŽemberovceza zdravie a Božiu pomoc pre deti a manžela
Nedeľa:(2.10.) 8:00 h Brhlovce+ Štefan st. a Ján Kristín
9.15 hKmeťovce na úmysel
10:45 hŽemberovce+ za farnosť – online

OZNAMY

Aktuálne oznamy:

  • Tento týždeň je prvý piatok. Spovedám 45. min pred sv. omšou. Chorých navštívim v piatok od 8.00 h. Birmovanci nezabudnite prijať sviatosť zmierenia, nakoľko si konáte prvé piatky k sviatosti birmovania.
  • Mesiac október je zasvätený Ružencovej Panne Márii. Modlitbou sv. ruženca v kostole, v kaplnke, v rodinnom spoločenstve možno získať úplné odpustky. Modlitbu sa modlíme recitovaním 5 desiatkov súvisle a pridať pred každým rozjímanie o tajomstvách.
  • Stretnutie deti a rodičov na prvé sv. prijmanie bude v piatok pri sv. omši o 18.00. Stretnutie birmovancov s animátormi bude v piatok po sv. omši.

Dlhodobé oznamy:

  • O. biskup Mons. Marián Chovanec zrušil dišpenz na oslobodenie od účasti na nedeľnej omši a prikázané sviatky.
  • Prosím nahlasovať úmysly sv. omší vo farnosti, sú voľné.
  • V prípade potreby volajte moje telefónne číslo: 0908 963 720.
  • Ak môžete, podporte finančne farnosť, poukázaním finančného príspevku na číslo účtu: SK25 0900 0000 0051 2825 4141

S požehnaním, Miroslav Pilát, farár

PLAGÁTY O AKCIÁCH – Pokračujte nižšie. Pre viac info kliknite na plagát