LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok:Narodenie svätého Jána Krstiteľa 
Utorok:Utorok 12. týždňa v Cezročnom období
Streda:Streda 12. týždňa v Cezročnom období
ŠtvrtokŠtvrtok 12. týždňa v Cezročnom období
Piatok:Svätého Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka
Sobota:Svätých Petra a Pavla, apoštolov 
Nedeľa: 13. nedeľa v Cezročnom období

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Facebooková skupina (Farnosť Žemberovce) v ktorej môžete sledovať vybrané sv. omše:
https://www.facebook.com/groups/530044738138557

OZNAMY

Pondelok:(24.6.)18:30Žemberovceza Jánov
Utorok: (25.6.)17:00Žemberovce+ Robko Seneši, starí rodičia
Streda:(26.6.) 8:00Žemberovcerodina Kušnierová
Štvrtok: (27.6.) 18:30Žemberovce+ Ladislav, rodičia
Piatok: (28.6.) 8:00Žemberovce+ Ján, rodičia, Mária
18:00Kmeťovceza farnosť
Sobota: (29.6.) 9:30Brhlovcena úmysel
10:30Žemberovceza Petrov, Pavlov, Petry
Nedeľa:(30.6.)10:00Brhlovcena úmysel
17:00Kmeťovcerodina Lukáčová
18:30Žemberovceza farnosť

Aktuálne oznamy:

  • 29.6. sv. Petra, Pavla – prikázaný sviatok, sv. omša nás viaže pod ťažkým hriechom.
  • Poďakovanie na konci školského roku bude v sobotu o 10.30 vo farskom kostole. V tento deň je aj zbierka vo všetkých kostoloch na dobročinné diela sv. Otca. Pán Boh zaplať za Vaše milodary.
  • Je možnosť podporiť farnosť Sása pri záchrane fresiek. Všetko nájdete www.nadaciavub.sk – poklady.

Dlhodobé oznamy:

  • V prípade potreby volajte moje telefónne číslo: 0908 963 720.
  • Ak môžete, prosím podporte finančne farnosť na číslo účtu: SK25 0900 0000 0051 2825 4141.

Požehnané obdobie cez rok, plné Božej lásky a pokoja vyprosuje

MIROSLAV PILÁT, farár

PLAGÁTY O AKCIÁCH – Pokračujte nižšie. Pre viac info kliknite na plagát