LITURGICKÝ KALENDÁR

Pondelok:Svätého Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi 
Utorok:Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
Streda:Svätých Andreja-Svorada a Beňadika, pustovníkov
ŠtvrtokŠtvrtok 15. týždňa v Cezročnom období
Piatok:Piatok 15. týždňa v Cezročnom období
Sobota:Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu , večerná sv. omša z nasledujúcej nedele
Nedeľa: 16. nedeľa v Cezročnom období

ÚMYSLY SV. OMŠÍ

Facebooková skupina (Farnosť Žemberovce) v ktorej môžete sledovať vybrané sv. omše:
https://www.facebook.com/groups/530044738138557

OZNAMY

Pondelok: (15.7.)18:30Žemberovce+ Pavel, Mária a rodičia z oboch strán
Utorok: (16.7.)18:30Kmeťovcena úmysel
Streda:(17.7.) 18:30Žemberovce+ Anna
Štvrtok: (18.7.) 18:30Brhlovcena úmysel
Piatok: (19.7.) 18:30Žemberovce+ Jozef a Margita
Sobota: (20.7.) 18:30Brhlovcena úmysel
Nedeľa:(21.7.) 9:00Kmeťovcena úmysel
10:30Žemberovceza farníkov

Aktuálne oznamy:

  • Ďakujem za akúkoľvek pomoc v interiéri fary uplynulý týždeň.
  • Úmysly sv. omší môžete nahlasovať po sv. omšiach aj v sakristii.
  • Lektori nech si prevezmú v sakristii rozpis služieb na plynúci druhý polrok.
  • Sviatosť zmierenia môžeme prijať polhodinu pred sv. omšou najlepšie vo všedné dni.
  • Farnosť Levice – Rybníky organizujú putovanie spoločným autobusom na blahorečenie Janka Havlíka v sobotu 31. augusta. Záujemcovia sa môžu nahlasovať napr. v sakristii po sv. omši.
  • Ofera minulej nedele bola 180 Eur. Z pohrebu minulého týždňa venovali na potreby farnosti 100 Eur. Pán Boh zaplať.
  • Milodary budúcej nedele venujeme na potreby farnosti.

Oliver Černák, farár, 036/ 638 81 34, O2: 0918 244 407, zemberovce@fara.sk,

č. účtu farnosti: SK25 0900 0000 0051 2825 4141, IČO 340 729 77.

PLAGÁTY O AKCIÁCH – Pokračujte nižšie. Pre viac info kliknite na plagát