NASLEDUJÚCE INFORMÁCIE VÁM POMÔŽU správne určiť knihu (odborne – Lekcionár), ktorá sa bude používať počas sv. omše a čítanie (odborne – Lekcia), ktoré sa bude čítať:

1. NA PRVOM MIESTE JE POTREBNÉ SI UVEDOMIŤ AKÝ JE DEŇ – či je slávnosť, sviatok, spomienka na svätca, alebo féria (féria = obyčajný deň kedy nie je slávnosť, ani sviatok ani spomienka na svätca.) Túto informáciu sa dozviete z farských oznamov – z liturgického kalendára. Alebo z Direktória – ktoré sa nachádza v sakristii.

2. Keď je NEDEĽA – (Adventná, Vianočná, Obdobie cez rok, Pôstna, Veľkonočná), alebo LITURGICKÁ SLÁVNOSŤ – použije sa červený Lekcionár I/A (alebo I/B alebo I/C) podľa toho aký Liturgický rok práve je! A vyhľadá sa:
- Názov Slávnosti – (Slávnosti máme podľa dátumu, ktoré sa nachádzajú v zadnej časti Lekcionára – napr. Slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla = 29.jún alebo pohyblivé Slávnosti – napr. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi)
- Alebo Číslo nedele, ktorá je (napr. 2. Nedeľa v období cez rok).

3. Keď je SVIATOK – (napr. Obetovanie Pána – 2. február) Použije sa Lekcionár III. (kniha bordovej farby) alebo Lekcionár IV. (kniha fialovej farby) a čítanie sa nájde podľa dátumu v zadnej časti Lekcionára. Keď je sviatok, čítanie musí byť z toho sviatku (podľa dátumu)!

4. Keď je SPOMIENKA NA SVÄTCA – môže to byť označené len ako spomienka alebo ako ľubovoľná spomienka. Použije sa Lekcionár III. (kniha tmavo bordovej farby) alebo Lekcionár IV. (kniha fialovej farby) a čítanie buď obyčajné ako vo fériu – z prednej časti Lekcionára, alebo z toho svätca (podľa dátumu) zo zadnej časti Lekcionára. Väčšinou sa použije čítanie ako vo fériu – z prednej časti Lekcionára.

5. Keď je FÉRIA – Použije sa Lekcionár III. (kniha bordovej farby) alebo Lekcionár IV. (kniha fialovej farby) a čítanie je podľa Liturgického týždňa a konkrétneho dňa. (napr. Tretí týždeň – Pondelok).

ZOZNAM LEKCIONÁROV A ICH POUŽITIE:

1. LEKCIONÁR I/A (alebo I/B alebo I/C) = kniha červenej farby! Používa sa v NEDELE – (Adventná, Vianočná, Obdobie cez rok, Pôstna, Veľkonočná) a na LITURGICKÉ SLÁVNOSTI – (Slávnosti máme podľa dátumu, ktoré sa nachádzajú v zadnej časti Lekcionára – napr. Slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla = 29.jún alebo pohyblivé Slávnosti – napr. Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi).
2. LEKCIONÁR II = kniha tmavohnedej až čiernej farby! Používa sa vo FÉRIE = obyčajné dni, počas Adventného, Pôstneho a Veľkonočného obdobia.
3. LEKCIONÁR III = kniha tmavo bordovej farby! Používa sa v NEPÁRNYCH ROKOCH na: - Sviatky – (napr. Obetovanie Pána – 2. február) a vtedy sa čítanie nájde podľa dátumu v zadnej časti Lekcionára.
- Spomienka na svätca – čítanie je buď obyčajné ako vo fériu – z prednej časti Lekcionára, alebo z toho svätca (podľa dátumu) zo zadnej časti Lekcionára. Väčšinou sa použije čítanie ako vo fériu – z prednej časti Lekcionára.
- Féria – čítanie je podľa Liturgického týždňa a konkrétneho dňa. (napr. Tretí týždeň – Pondelok).
4. LEKCIONÁR IV = kniha fialovej farby! Používa sa v PÁRNYCH ROKOCH na:
- Tak isto ako LEKCIONÁR III
5. LEKCIONÁR V = kniha červenej až svetlo bordovej farby! Je to najhrubší Lekcionár a používa sa vo výnimočných prípadoch! Najčastejšie – pohrebné a sobášne sv. omše, pre birmovke, keď sú omše za rozličné potreby – napr. za mier, atď...