Liturgický kalendár

Pondelok Pondelok po 3. veľkonočnej nedeli
Utorok Utorok po 3. veľkonočnej nedeli
Streda Streda po 3. veľkonočnej nedeli
Štvrtok Štvrtok po 3. veľkonočnej nedeli
Piatok sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka – spomienka
Sobota sv. Juraja, mučeníka – ľubovoľná spomienka (Patrón vojakov.)
Nedeľa 4. Veľkonočná nedeľa – liturgický rok B – slávnosť (Nedeľa Dobrého Pastiera)

Úmysly svätých omší

19. 4. Pondelok

V tento deň sa sv. omša nekoná!
20. 4. Utorok V tento deň sa sv. omša nekoná!
21. 4. Streda V tento deň sa sv. omša nekoná!
22. 4. Štvrtok 19:00 Žemberovce Na úmysel
23. 4. Piatok 19:00 Žemberovce Na úmysel
24. 4. Sobota 08:00
Žemberovce
Za B. milosť pre rodiny Jozefa, Ivana
a Romana
25. 4. Nedeľa 08:00
09:30
11:00
Brhlovce
Kmeťovce
Žemberovce
Na úmysel
Za všetkých farníkov našej farnosti
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy:

INŠTRUKCIE K ÚČASTI NA SVÄTÝCH OMŠIACH:

STÁLE PLATÍ DIŠPENZ, OD ÚČASTI NA NEDEĽNEJ SV. OMŠI! Kto nepôjde v nedeľu do kostola, nemá za to hriech!

POČET VERIACICH V KOSTOLE JE OBMEDZENÝ: Jeden človek na 15m² Brhlovce = 13 ľudí; Kmeťovce = 6 ľudí; Žemberovce = 20 ľudí. Do tohto počtu sa nerátajú deti do 10 rokov. Prosím, aby na sv. omšu do Brhloviec neprichádzali farníci z iných dedín!

SVÄTÉ OMŠE V EXTERIÉRI: Nedeľné sv. omše v Kmeťovciach a v Žemberovciach sa budú konať vonku (tak ako to bolo minulý rok). Ak bude v niektorú nedeľu pršať, alebo mrholiť, tak sv. omša nebude ani vo vnútri! V tú nedeľu zostaňte doma a sledujte sv. omšu cez masmédiá!

STÁLE PLATÍ: Účasť na sv. omši v exteriéri s rúškom, v interiéri s respirátorom. Dezinfekcia rúk a ruky sa nepodávajú. Odstup medzi osobami = 2m. Členovia zo spoločnej domácnosti, môžu byť spolu. Miesta na sedenie v kostole budú označené. Sv. prijímanie sa stále podáva na ruku. Sv. omše budú recitované – kvôli respiračnému kľudu.

SVIATOSŤ ZMIERENIA: Pred každou sv. omšou, alebo po nej som vám k dispozícii na sv. spoveď. Nehanbite sa a nebojte sa ma osloviť! Spovedať budem vonku, alebo v prípade nepriaznivého počasia v sakristii.

Dlhodobé oznamy:

V PRÍPADE POTREBY KŇAZA: Môžete telefonicky, alebo osobne kontaktovať miestneho správcu farnosti – 0907 / 153 307

2 % z DANE PRE o.z. NOSTRA HEREDITA: Prosíme o poskytnutie 2% z dane prijímov pre o.z. NOSTRA HEREDITA z Brhloviec. Potrebné tlačivo nájdete na farskej web-stránke v rubrike NOVINKY!

PRÍJMY PRE FARNOSŤ – internet-banking: Kto má takú možnosť a chce, môže využiť aj internet-banking a svoj milodar pre farnosť poslať rovno na farský účet:
SK25 0900 0000 0051 2825 4141 (IBAN) Pán Boh zaplať za vaše milodary!

POĎAKOVANIE ZA MILODARY cez internet-banking: Chcem sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí posielajú svoje milodary pre farnosť, priamo na farský účet! Nie sú to malé sumy a nie je to zopár ľudí. Aj pre farské účtovníctvo je to veľmi praktické. Pokračujte aj naďalej v posielaní svojich milodarov cez internet-banking a pridajte sa k nim aj ďalší!!!

MODLITBA V ČASE Covid-19: Povzbudzujem všetkých k spoločnej a jednomyseľnej modlitbe za našu krajinu, ako aj za Božiu ochranu, pomoc a hlavne zdravie pre nás všetkých. Využívajme na to napr. aj tieto duchovné prostriedky:

Čítanie a uvažovanie nad Božím Slovom.

Modlitbu Svätého Ruženca, Ruženca k Božiemu Milosrdenstvu, Krížovú cestu.

Môžeme sa spojiť k spoločnej modlitbe o 15:00h. – hodina Božieho Milosrdenstva.


PLAGÁTY O AKCIÁCH

POKRAČUJTE NIŽŠIE. PRE VIAC INFO KLIKNITE NA PLAGÁTNOVINKY

• 2% pre o.z. NOSTRA HEREDITA za rok 2020 .pdf


UŽITOČNÉ VIDEÁ a RELÁCIE

• Relácia − vysvetlenie, prečo je dovolené sa dať zaočkovať proti Covid 19


• Ako správne prijímať na ruku


UŽITOČNÉ ODKAZY


TV Lux − sv. omše:
Pondelok až sobota = 7:00h. a 18:30h.
Nedeľa = 10:00h. a 18:30h.
Rádio Lumen − sv. omše:
Každý deň = 8:30h. a 18:00h.

TOPlist