Liturgický kalendár

Pondelok sv. Agnesy, panny a mučenice – spomienka
Utorok Utorok 2. týždňa v Cezročnom období
Streda Streda 2. týždňa v Cezročnom období
Štvrtok sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka
Piatok Obrátenie sv. Pavla, apoštola – sviatok
Sobota sv. Timoteja a Títa, biskupov – spomienka
Nedeľa 3. nedeľa v období cez rok C – slávnosť

Úmysly svätých omší

21. 1. Pondelok 08:00 Žemberovce Za Božiu pomoc a zdravie pre brata Jozefa
22. 1. Utorok 08:00
Žemberovce
Poďakovanie Bohu a za Božiu milosť
pre manželov
23. 1. Streda 08:00 Žemberovce + Jozef a rodičia Ján a Rozália
24. 1. Štvrtok Svätá omša v tento deň nie je!
25. 1. Piatok 18:00 Žemberovce Za všetkých farníkov našej farnosti
26. 1. Sobota 08:00

18:00
Žemberovce

Kmeťovce
+ Pavol a rodičia z oboch strán a
brat Pavol
+ Jozef, Mária a rodičia z oboch strán
27. 1. Nedeľa 08:00
11:15
Brhlovce
Žemberovce
Za duše v očistci
Na úmysel celebranta

Ostatné oznamy

ZBIERKY NA OPRAVU KOSTOLA: V dnešnú nedeľu (20.1.), vo všetkých troch kostoloch. Pán Boh zaplať za Vaše milodary a obety.

ZBIERKA PRE KOMUNITU CENAKOLO: Trvanlivé potraviny, čokoľvek do domácnosti – čistiace prostriedky, drogéria, hygienické potreby. Ak niekto chce, môže priniesť aj finančný milodar! Zbierka bude trvať do konca Januára!


PLAGÁTY O AKCIÁCH