Liturgický kalendár

Pondelok sv. Martina z Tours, biskupa – spomienka
Utorok sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka – spomienka
Streda Streda 32. týždňa v Cezročnom období
Štvrtok Štvrtok 32. týždňa v Cezročnom období
Piatok Piatok 32. týždňa v Cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 33. nedeľa v období cez rok C – slávnosť

Úmysly svätých omší

11. 11. Pondelok 18:00 Žemberovce + Mária Píšová
12. 11. Utorok 18:00 Kmeťovce + Terézia Maľová
13. 11. Streda Svätá omša v tento deň nie je!
14. 11. Štvrtok 08:00
Žemberovce
+ Anna a Pavol Renčo a rodičia z
oboch strán
15. 11. Piatok 18:00
Žemberovce
Za Božiu milosť a požehnanie pre rodiny
(M. Renčová)
16. 11. Sobota 08:00 Žemberovce + Ján, Mária, Anna, Mária a Jozef Renčoví
17. 11. Nedeľa 08:00

09:30
11:00
Brhlovce

Kmeťovce
Žemberovce
+ Imrich a za Božiu milosť a zdravie pre
sestru Veroniku (Gímešovú)
+ Ondrej Lehotský, syn Ondrej a rodičia
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy

JESENNÁ ZBIERKA PRE BANSKOBYSTRICKÝCH BOHOSLOVCOV: Na budúcu nedeľu (17.11.) bude dobrovoľná finančná zbierka na podporu Banskobystrických bohoslovcov, ktorí od tohto akademického roka študujú v Nitrianskom kňazskom seminári. Pán Boh zaplať za vaše milodary.


PLAGÁTY O AKCIÁCH