Liturgický kalendár

Pondelok sv. Juraja, mučeníka – ľubovoľná spomienka
Utorok sv. Marka, evanjelistu – sviatok
Streda Utorok po 5. veľkonočnej nedeli
Štvrtok Streda po 5. veľkonočnej nedeli
Piatok Štvrtok po 5. veľkonočnej nedeli
Sobota sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy – sviatok
Nedeľa 3. veľkonočná nedeľa – liturgický rok A – slávnosť

Úmysly svätých omší

24. 4. Pondelok 19:00 Žemberovce Za Božiu milosť a pomoc pre Juraja
25. 4. Utorok 19:00 Kmeťovce + Helena, Ondrej, Ján a Milan
26. 4. Streda 19:00 Žemberovce + Mária, Štefan, Anton a rodičia z oboch strán
27. 4. Štvrtok 08:00 Žemberovce Za Božiu milosť a zdravie pre Stanislava
28. 4. Piatok 18:00 Žemberovce + Ľudmila a Vojtech Karaffa
29. 4. Sobota 08:00 Žemberovce Za Božiu milosť, požehnanie a zdravie pre Máriu
30. 4. Nedeľa 08:00
09:30
11:00
Brhlovce
Kmeťovce
Žemberovce
+ Mária a Štefan Beláni
Za Božiu milosť a zdravie pre Mariana
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy

POBOŽNOSŤ K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU: Dnešnú 2. Veľkonočnú nedeľu – nedeľa Božieho milosrdenstva. Popoludní o 15:00hod. bude pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu. Počas tejto pobožnosti môžete získať úplné odpustky buď pre seba, alebo pre duše v očistci!

STRETNUTIE BIRMOVANCOV: Bude v piatok 28. Apríla na sv. omši o 18:00h. a potom bude pokračovať stretko vo fare.

STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: Ďalšie stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí, bude v nedeľu 30. Apríla o 15:00h. vo fare.

STRETNUTIE RODÁKOV V BRHLOVCIACH: V nedeľu 7. mája sa vo filiálke Brhlovce uskutoční občianske podujatie – Stretnutie rodákov z Brhloviec! Túto akciu organizuje občianske združenie – Nostra Heredita (Naše Dedičstvo).
Program: o 10:00h. v Evanjelickom kostole – Ekumenické služby Božie. Program bude potom pokračovať v miestnom kultúrnom dome – historická prednáška o obci Brhlovce, vystúpenie ľudovej hudby Tekovan zo Starého Tekova, vystúpenie a cappella skupiny – DECÓRUM. Od 20:00h. bude v miestnom kultúrnom dome tanečná zábava, na ktorej bude hrať skupina ERB.

MODLITBOVÝ DEŇ – NITRA: V sobotu 13. Mája sa chceme zúčastniť Celoslovenského modlitbového dňa ku cti Panny Márie Matky všetkých národov, ktorý sa bude konať v mestskej športovej hale, v Nitre. Záujemcovia – zapíšte sa na papier – vzadu v kostole! Cena = 5 – 8€?! Čas odchodu = 6:00hod. zo Žemberoviec!

Plagáty o akciách