Liturgický kalendár

Pondelok Pondelok 2. týždňa v Cezročnom období
Utorok sv. Antona, opáta – spomienka
Streda Omšový formulár: Za jednotu kresťanov
Štvrtok Streda 2. týždňa v Cezročnom období
Piatok Omšový formulár: Za jednotu kresťanov
Sobota sv. Agnesy, panny a mučenice – spomienka
Nedeľa 3. nedeľa v období cez rok A – slávnosť

Úmysly svätých omší

16. 1. Pondelok 18:00 Žemberovce Na úmysel ordinára
17. 1. Utorok 18:00 Žemberovce + Jozef Šinkovic a rodičia Ján a Rozália
18. 1. Streda 18:00 Žemberovce Poďakovanie Bohu za život. jubileum a za B. pomoc pre sestru
19. 1. Štvrtok 18:00 Žemberovce + Jozef a Mária
20. 1. Piatok 18:00 Žemberovce Za Božiu milosť pre rodinu
21. 1. Sobota 08:00 Žemberovce + kňaz Pavol
22. 1. Nedeľa 08:00
09:30
11:00
Brhlovce
Kmeťovce
Žemberovce
Voľný úmysel (Môžete si nahlásiť!)
Voľný úmysel (Môžete si nahlásiť!)
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV: Každý rok od 18.1. do 25.1. sa koná vo všetkých Kresťanských cirkvách Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. My budeme sláviť sv. omšu s omšovým formulárom – Za jednotu kresťanov – v stredu a v piatok.

ZBIERKY NA OPRAVU KOSTOLA: Budú sa konať na budúcu nedeľu (22.1.), vo všetkých troch kostoloch. Pán Boh zaplať za Vaše milodary a obety.

STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: Ďalšie stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí, bude v nedeľu 29. januára o 15:00h. vo fare. Je to o dva týždne!

PRIHLASOVANIE NA BIRMOVKU: Do nedele – 22. Januára je možné prihlásiť sa na prípravu k sviatosti birmovania. Je potrebné si do 22. Januára dohodnúť vstupný rozhovor so mnou, ktorý sa uskutoční vo fare. Môže to byť aj za prítomnosti jedného rodiča, alebo aj bez! Spodná veková hranica je ročník 2002. Horná veková hranica nie je určená! Zápisné = 10€

Plagáty o akciách