Liturgický kalendár

Pondelok sv. Rity z Cascie, manželky, matky a rehoľníčky – ľubovoľná spomienka
Utorok Prosebný deň o požehnanie za úrodu
Streda Utorok 8. týždňa v Cezročnom období
Štvrtok NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ
Piatok sv. Filipa Neriho, kňaza – spomienka
Sobota Piatok 8. týždňa v Cezročnom období
Nedeľa 7. veľkonočná nedeľa – liturgický rok A – slávnosť

Úmysly svätých omší

22. 5. Pondelok 19:00 Žemberovce Na úmysel
23. 5. Utorok 19:00 Žemberovce + Pavol a rodičia
24. 5. Streda 07:00
19:00
Žemberovce
Kmeťovce
+ Štefan, Júlia a deti
Za zdravie pre manželov Fridricha a Veroniku
25. 5. Štvrtok 18:00
19:00
Brhlovce
Žemberovce
+ Ondrej a Zuzana
Za všetkých farníkov našej farnosti
26. 5. Piatok 07:00 Žemberovce + Štefan, Mária a rodičia
27. 5. Sobota 07:00 Žemberovce Na úmysel ordinára
28. 5. Nedeľa 08:00
09:30
11:00
Brhlovce
Kmeťovce
Žemberovce
+ Ján Pástor a rodičia
+ Melicher, Helena a rodičia z oboch strán
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy

STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: Dnes o 15:00h. vo fare je ďalšie stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.

PROSEBNÉ DNI: V tomto týždni – pondelok, utorok a streda, máme prosebné dni. Prosíme Boha o požehnanie pre naše polia a záhrady a preto všetko, čo sme v nich zasiali alebo zasadili. Omšový formulár – V čase sejby, budeme mať v utorok večer.

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ – NANEBOVSTÚPENIE PÁNA: Vo štvrtok (25.5.) preto máme povinnosť sa zúčastniť na sv. omši a v ten deň nepracovať!

DETSKÉ STRETKO – ERKO: Na budúcu sobotu (27.5.) o 15:00h. bude detské Erko-stretko. V prípade dobrého počasia, pôjdu deti na 1,5 hodinovú prechádzku. Všetky deti sú pozvané a vítané.

ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ: Kto by chcel finančne podporiť Katolícke masmédiá hlavne Rádio Lumen a Televíziu Lux, môže tak urobiť na budúcu 7. Veľkonočnú nedeľu (28.5.). Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Plagáty o akciách