Liturgický kalendár

Pondelok Pondelok 28. týždňa v Cezročnom období
Utorok sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeník – spomienka
Streda sv. Lukáša, evanjelistu – sviatok
Štvrtok Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období
Piatok Piatok 28. týždňa v Cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 29. nedeľa v období cez rok A – slávnosť

Úmysly svätých omší

16. 10. Pondelok 18:00 Žemberovce Poďakovanie Bohu za dožité roky a za B. pomoc pre brata a dcéru
17. 10. Utorok 18:00 Kmeťovce + Jozef a Cecília
18. 10. Streda 18:00 Žemberovce + Lukáš, Mária, syn Ľudovít a rodičia z oboch strán
19. 10. Štvrtok 08:00 Žemberovce + Jozef, Júlia, syn Ľudovít a Viktor
20. 10. Piatok 18:00 Žemberovce + Štefan, Júlia a deti
21. 10. Sobota 08:00 Žemberovce + Mária a Ján Dúbravský a rodičia z oboch strán
22. 10. Nedeľa 08:00
09:30
11:00
Brhlovce
Kmeťovce
Žemberovce
+ Katarína a Vojtech Kollár a rodičia
Za Božiu milosť a pomoc pre sestru
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy

ZBIERKY NA OPRAVU KOSTOLA: Konajú sa v dnešnú nedeľu (15.10.), vo všetkých troch kostoloch. Pán Boh zaplať za Vaše milodary a obety.

MODLITBOVÉ STRETNUTIE – VEČER MILOSRDENSTVA: Občianske združenie Fórum života v spolupráci s hudobnou skupinou – Lámačské chvály (z Bratislavy) vás pozýva na modlitbové stretnutie. Uskutoční sa v dnešnú nedeľu 15. Októbra o 16:00 v kostole Levice – Rybníky. Začne sa sv. omšou, a po nej bude ešte modlitbové stretnutie. Je to príležitosť ďakovať Bohu za dar života, odprosovať za jeho neprijatie a prosiť za uzdravenie všetkých rán spôsobených potratmi.

MISIJNÁ NEDEĽA: Na budúcu nedeľu (22.10.) je v Cirkvi Misijná nedeľa. Kto by chcel finančne podporiť Katolícke misijné diela a projekty, môže tak urobiť – je zbierka na misie.

Plagáty o akciách