Liturgický kalendár

Pondelok Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa – spomienka
Utorok Utorok 22. týždňa v Cezročnom období
Streda Streda 22. týždňa v Cezročnom období
Štvrtok Štvrtok 22. týždňa v Cezročnom období
Piatok Piatok 22. týždňa v Cezročnom období
Sobota sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi – spomienka
Nedeľa 23. nedeľa v období cez rok C – slávnosť

Úmysly svätých omší

29. 8. Pondelok 18:00 Brhlovce + z rodiny Hudecovej
30. 8. Utorok 19:00 Kmeťovce + manželia Benköoví
31. 8. Streda 19:00 Žemberovce + Ján Kajanek
1. 9. Štvrtok 19:00 Žemberovce Za B. pomoc pre novomanželov
2. 9. Piatok 19:00 Žemberovce Za pomoc Ducha Svätého pre žiakov a študentov našej farnosti do nového školského roka
3. 9. Sobota 08:00 Žemberovce + Pavol Kotruch
4. 9. Nedeľa 08:00
09:30
11:00
Brhlovce
Kmeťovce
Žemberovce
+ Júlia a Jozef Čerba
+ Ondrej Lehotský, syn Ondrej a rodičia
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy

ZBIERKY NA OPRAVU KOSTOLA: Minulú nedeľu (21.8.) sa konali zbierky na rekonštrukciu kostola: Brhlovce = 154,50€ Kmeťovce = 341€ Žemberovce = 512€ Pán Boh zaplať za Vaše milodary a obety.

PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: V Brhlovciach sa bude spovedať v pondelok pred sv. omšou. Počas toho bude adorácia. V Kmeťovciach sa bude spovedať v utorok pred sv. omšou. Počas toho bude adorácia. V piatok doobeda navštívi chorých, ktorých navštevuje pravidelne každý prvý piatok. V piatok v Žemberovciach po sv. omši bude adorácia ako na prvý piatok v mesiaci.

VZÍVANIE DUCHA SVÄTÉHO: V piatok počas sv. omši budeme spoločne prosiť Ducha Svätého o Jeho pomoc pre nastávajúci školský rok 2016/2017 pre žiakov a študentov našej farnosti. Preto pozívam na sv. omšu zvlášť všetkých žiakov a študentov, ale samozrejme aj ich rodičov a starých rodičov. A povzbudzujem Vás všetkých aj k svätej spovedi na začiatku školského roka!!!

MLÁDEŽNÍCKA AKCIA V DUDINCIACH: Na budúcu sobotu (3.9.) bude na amfiteátri v Dudinciach mládežnícka akcia – HONTFEST. Akcia bude pozostávať hlavne s koncertov, ale aj z iných povzbudivých akcií pre mladých ľudí a ich život! Všetkých mladých z našej farnosti povzbudzujem aby sa zúčastnili tejto akcii! Budeme spoločne odchádzať od fary o 13:00h.

ČASOPIS REBRÍK: Kto by mal záujem aj počas budúceho školského roku 2016/2017 odoberať časopis REBRÍK, určený pre deti, nech sa prihlási DO BUDÚCEJ NEDELE 4.9. Celoročné predplatné je 12€. Počas roka vyjde 10 čísiel. Je to veľmi dobrá pomôcka pri ľudskej a náboženskej výchove vašich detí.

PRVÁ NEDEĽA V MESIACI – ADORÁCIA: Na budúcu nedeľu (4.9.) od 15:00h. do 17:00h. v Žember.

Plagáty o akciách