Liturgický kalendár

Pondelok Pondelok 12. týždňa v Cezročnom období
Utorok Utorok 12. týždňa v Cezročnom období
Streda SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV – SLÁVNOSŤ (prikázaná)
Štvrtok PRIKÁZANÝ SVIATOK – Svätých Petra a Pavla, apoštolov
Piatok Formulár sv. omše – Poďakovanie Pán Bohu
Sobota Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 13. nedeľa v období cez rok A – slávnosť

Úmysly svätých omší

26. 6. Pondelok 08:00 Žemberovce + Anna a Martin Kajanek a syn Ján
27. 6. Utorok 19:00 Žemberovce + Ján
28. 6. Streda 19:00 Kmeťovce Poďakovanie Bohu a za Božiu milosť pre sestru
29. 6. Štvrtok 18:00
19:00
Brhlovce
Žemberovce
+ Mária
Za všetkých farníkov našej farnosti
30. 6. Piatok 18:00 Žemberovce + Júlia a Štefan Mikula a synovia
1. 7. Sobota 08:00 Žemberovce + Milan Pavčo
2. 7. Nedeľa 08:00
09:30
11:00
Brhlovce
Kmeťovce
Žemberovce
+ Mária, Helena a Jozef Kristín
Voľný úmysel (Môžete si nahlásiť!)
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy

ZBIERKA – NA DOBROČINNÉ DIELA SVÄTÉHO OTCA: Na slávnosť sv. apoštolov Petra a Pavla, bude finančná zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca. (V minulosti známa ako – Halier sv. Petra.)

TE DEUM NA KONCI ŠKOLSKÉHO ROKA: V piatok na večernú omšu pozívam zvlášť žiakov a študentov, spoločne poďakujeme Bohu za uplynulú školský (či akademický) rok.

STRETNUTIE BIRMOVANCOV: Bude v piatok 30. Júna na sv. omši o 18:00h. a potom bude pokračovať stretko vo fare.

DETSKÝ – DENNÝ TÁBOR V ŽEMBEROVCIACH: Bude sa konať od 10. do 15. Júla (pondelok až sobota). Každý deň bude program od 8:00h. do 17:00h. Pre deti od 1. do 7. Ročníka Základnej školy. Cena = 10€ na celý týždeň. Bude zabezpečená strava trikrát za deň. Program bude vyplnený – športom, spoznávaním okolia Žemberoviec, jednodňovým autobusovým výletom po Slovensku, opekačkou, stanovačkou – (jedna noc), atď.... Prihlášky si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola a treba ich priniesť vyplnené do 30. Júna!

PRIMIČNÁ SVÄTÁ OMŠA: V sobotu (1.7.) sa bude konať primičná sv. omša vo farnosti Krškany o 11:00hod. Bude ju sláviť novokňaz – dp. Peter Mišovič, ktorý bol 17. Júna vysvätený pre Nitriansku diecézu.

PRVONEDEĽNÁ ADORÁCIA: Na budúcu nedeľu (2.7.) od 15:00h. do 17:00h.

Plagáty o akciách