Liturgický kalendár

Pondelok Pondelok 25. týždňa v Cezročnom období
Utorok Utorok 25. týždňa v Cezročnom období
Streda Streda 25. týždňa v Cezročnom období
Štvrtok sv. Vincenta de Paul, kňaza – spomienka
Piatok Piatok 25. týždňa v Cezročnom období
Sobota sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov – sviatok
Nedeľa 26. nedeľa v období cez rok B – slávnosť

Úmysly svätých omší

24. 9. Pondelok 19:00 Žemberovce + Anna a Jozef Horniak a rodičia z oboch strán
25. 9. Utorok 19:00 Kmeťovce Na úmysel
26. 9. Streda 19:00 Žemberovce + Anna a Štefan Jesenský a rodičia z oboch strán
27. 9. Štvrtok 19:00 Žemberovce Na úmysel ordinára
28. 9. Piatok 19:00 Žemberovce + Elena a Pavol Pastierovič
29. 9. Sobota 08:00 Žemberovce Poďakovanie Bohu za životné jubileum a za Božiu milosť pre brata a sestru
30. 9. Nedeľa 08:00
09:30
11:00
Brhlovce
Kmeťovce
Žemberovce
+ otec Štefan Kristín ml.
+ Mária a Ján Hancko a syn Ján
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy

NÁDOBY Z OBETNÝCH DAROV: V sakristii sa nachádzajú nádoby z obetných darov, ktoré ste priniesli na „hostinovú“ sv. omšu, môžete si ich prísť zobrať. Ďakujem veľmi pekne, pán Boh zaplať!


PLAGÁTY O AKCIÁCH