Liturgický kalendár

Pondelok Pondelok 7. týždňa v Cezročnom období
Utorok Utorok 7. týždňa v Cezročnom období
Streda Katedra sv. Petra, apoštola – sviatok
Štvrtok sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka – spomienka
Piatok Piatok 7. týždňa v Cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 8. nedeľa v období cez rok A – slávnosť

Úmysly svätých omší

20. 2. Pondelok 18:00 Žemberovce Na úmysel ordinára
21. 2. Utorok 18:00 Kmeťovce + Jozef Máčaj, Júlia a syn Jozef
22. 2. Streda V tento deň sa bohoslužba nekoná
23. 2. Štvrtok 18:00 Žemberovce Poďakovanie Bohu a za B. milosť a zdravie pre brata
24. 2. Piatok 18:00 Žemberovce + Pavol, Mária, deti a rodičia z oboch strán
25. 2. Sobota 08:00 Žemberovce Poďakovanie Bohu a za B. milosť pre sestru
26. 2. Nedeľa 08:00
09:30
11:00
Brhlovce
Kmeťovce
Žemberovce
Voľný úmysel (Môžete si nahlásiť!)
+ Štefan a Rozália
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy

ZBIERKY NA OPRAVU KOSTOLA: Dnešnú nedeľu (19.2.) sa konajú zbierky na rekonštrukciu kostola – vo všetkých troch kostoloch. Pán Boh zaplať za Vaše milodary a obety.

STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: Ďalšie stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí, bude dnešnú nedeľu 19. Februára o 15:00h. vo fare.

MODLITEBNÁ BROŽÚRKA – POBOŽNOSTI FATIMSKÝCH SOBÔT: Kto má záujem o veľmi peknú modlitebnú brožúrku – Pobožnosti fatimských sobôt, v ktorej sa nachádzajú rôzne mariánske modlitby, zvlášť počas tohto jubilejného roka – 100. výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime, môže sa zapísať vzadu v kostole (v Žemberovciach v „babienci“). Nachádza sa tam aj tá brožúrka – môžete si ju pozrieť. Cena = 3€

KRÁTKE STRETNUTIE BIRMOVANCOV: Na budúcu nedeľu (26.2.) sa po sv. omši v kostole bude konať krátke stretnutie birmovancov. Účasť všetkých birmovancov je nutná!!!

Plagáty o akciách