Liturgický kalendár

Pondelok sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka – spomienka
Utorok Utorok 32. týždňa v Cezročnom období
Streda Streda 32. týždňa v Cezročnom období
Štvrtok Štvrtok 32. týždňa v Cezročnom období
Piatok Piatok 32. týždňa v Cezročnom období
Sobota sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky – spomienka
Nedeľa 33. nedeľa v období cez rok B – slávnosť

Úmysly svätých omší

12. 11. Pondelok 18:00 Žemberovce + Jozef Budaváry
13. 11. Utorok 08:00 Žemberovce Za Božiu milosť a zdravie pre Jána
14. 11. Streda 18:00 Žemberovce + Jozef a Ľudmila
15. 11. Štvrtok 18:00 Žemberovce + Agnesa – 1. výročie
16. 11. Piatok 18:00 Žemberovce + Pavol a Anna
17. 11. Sobota 08:00 Žemberovce + Jozef a Ľudmila
18. 11. Nedeľa 08:00

09:30
11:00
Brhlovce

Kmeťovce
Žemberovce
+ Filoména a Michal Máťuš a rodičia z oboch strán
+ Antónia a rodina Oravcová
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy

DOBROVOĽNÁ FINANČNÁ ZBIERKA pre ORGANIZÁCIU FÓRUM ŽIVOTA: Minulú nedeľu (4.11.) sa konala dobrovoľná finančná zbierka pre organizáciu Fórum života – bola 400€ Pán Boh zaplať za vaše milodary.

ORGANOVÝ KONCERT: Na budúcu sobotu (17.11.) o 18:00h. sa uskutoční organový koncert – z príležitosti 50-teho výročia postavenia organa vo farskom kostole. Účinkovať bude pani Zuzana Malatinská. Vstupné je dobrovoľné a bude použité pre potreby kostola. Všetci ste pozvaní a vítaní.

JESENNÁ ZBIERKA NA KŇAZSKÝ SEMINÁR: Na budúcu nedeľu (18.11.) bude dobrovoľná finančná zbierka na podporu kňazského seminára v našej Banskobystrickej diecéze, ktorý sa nachádza v dedinke Badín (pri Banskej Bystrici). Pán Boh zaplať za vaše milodary.


PLAGÁTY O AKCIÁCH