Liturgický kalendár

Pondelok Pondelok 7. týždňa v Cezročnom období
Utorok Utorok 7. týždňa v Cezročnom období
Streda Popolcová streda – PRÍSNY PÔST
Štvrtok Štvrtok po Popolcovej strede
Piatok Piatok po Popolcovej strede
Sobota Sobota po Popolcovej strede
Nedeľa 1. pôstna nedeľa – liturgický rok A – slávnosť

Úmysly svätých omší

24. 2. Pondelok 18:00 Žemberovce Za Božiu milosť a pomoc pre sestru
25. 2. Utorok V tento deň sv. omša nebude
26. 2. Streda 17:00
18:00
19:00
Brhlovce
Kmeťovce
Žemberovce
+ Ján
+ rodičia a súrodenci Ciprichoví
Za milosť pravého pokánia pre našu farnosť
27. 2. Štvrtok 08:00 Žemberovce Za odpustenie hriechov
28. 2. Piatok 18:00 Žemberovce + Emília a Ján Remeň
29. 2. Sobota 08:00
Žemberovce
Za Božie požehnanie pre voľby v
našej krajine
1. 3. Nedeľa 08:00
09:30
11:00
Brhlovce
Kmeťovce
Žemberovce
+ Žofia a Jozef Kutniar
+ Rasťo Bóna
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy

ZBIERKY NA OPRAVU KOSTOLA: Konali sa minulý týždeň (16.2.): B = 119€; K = 350€; Ž = 400€. Pán Boh zaplať za Vaše milodary a obety!!!

POPOLCOVÁ STREDA: Na Popolcovú stredu sa začína Pôstne obdobie. V tento deň je v Cirkvi prísny pôst = nemôžeme jesť mäso a môžeme sa iba trikrát za deň najesť – z toho raz do sýta a dvakrát niečo malé, drobné!

Pôst od mäsa zaväzuje všetkých – už od 14-teho roku života!

Celodenný pôstto znamená, že iba trikrát za deň sa môžeme najesť a z toho raz do sýta a dvakrát trošku = niečo malé, drobné:

ZAVÄZUJE – od 18-teho roku života do 60-teho roku života!

NEZAVÄZUJE – chorých a starých ľudí nad 60 rokov života!

ZBIERKA NA CHARITU: Na 1. pôstnu nedeľu – pravidelne každý rok na celom Slovensku!

KRÍŽOVÁ CESTA: Na budúcu 1. pôstnu nedeľu (1.3.) o 15:00h. Začneme modlitbou ruženca k Božiemu Milosrdenstvu, potom sa pomodlíme krížovú cestu a potom bude pokračovať adorácia do 17:00hod. keďže je prvá nedeľa v mesiaci.
Povzbudzujem Vás, aby ste prichádzali na tieto spoločné krížové cesty, lebo môžete počas nich získať úplné odpustky pre seba! Všeobecné podmienky na ich získanie sú: stav posväcujúcej milosti, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého otca.


PLAGÁTY O AKCIÁCH - pokračujte nižšie