LITURGICKÝ KALENDÁR

Od 16. Decembra – máme privilegované liturgické obdobie. Neslávi sa žiadna spomienka na svätca!
Pondelok Vianočná féria
Utorok Vianočná féria
Streda Vianočná féria
Štvtok Vianočná féria
Piatok Vianočná féria
Sobota Vianočná féria
Nedeľa 4. adventná nedeľa v liturgickom roku B – slávnosť

ÚMYSLY SVÄTÝCH OMŠÍ

18. 12. Pondelok 07:00 Žemberovce + Irena a Július (Kristín)
19. 12. Utorok 08:00 Žemberovce Na úmysel ordinára
20. 12. Streda 18:00 Brhlovce Poďakovanie Bohu za ochranu archanjelov a pomoc
21. 12. Štvrtok 19:00 Kmeťovce: Na úmysel ordinára
22. 12. Piatok 08:00 Žemberovce Na úmysel ordinára
23. 12. Sobota 07:00 Žemberovce + Július Valach
24. 12. Nedeľa 08:00

09:30
11:00
Brhlovce

Kmeťovce
Žemberovce
Za B. milosť pre členov a podporovateľov o.z. N. Heredita
Na úmysel
Za všetkých farníkov našej farnosti

OSTATNÉ OZNAMY

SPOLOČNÁ PREDVIANOČNÁ SPOVEĎ V ŽEMBEROVCIACH: Bude v pondelok (18.12.) od 18:00h. do 19:00h. Budú spovedať páni farári z Pukanca, z Hontianskych Trstian, z Bátoviec a ja.

SPOLOČNÁ PREDVIANOČNÁ SPOVEĎ V BRHLOVCIACH: Bude v stredu 20. Decembra od 17:00h., počas spovede bude adorácia a o 18:00h. bude sv. omša.

SPOLOČNÁ PREDVIANOČNÁ SPOVEĎ V KMEŤOVCIACH: Bude vo štvrtok 21. Decembra od 17:30h., počas spovede bude adorácia a o 19:00h. bude sv. omša.

SPOVEDANIE CHORÝCH PRED VIANOCAMI: Môžete prísť nahlásiť chorých, ktorý by chceli prijať sviatosti (sv. spoveď + pomazanie chorých + sv. prijímanie) pred Vianocami. Navštívim ich v STREDU 20.12. v dopoludňajších hodinách – začnem v Brhlovciach o 9:00hod.

KOLEDOVANIA – DOBRÁ NOVINA V KMEŤOVCIACH: Teraz po sv. omši (17.12.), prosíme deti, ktoré budú koledovať – Dobrú Novinu v Kmeťovciach, nech ostanú v kostole, budú mať nácvik! Taktiež po sv. omši na budúcu nedeľu (24.12.) budú mať nácvik! Môžete si zapísať domácnosti – na stolíku pri dverách, ktoré chcú prijať koledníkov – koledovať sa bude na B. Narodenie po sv. omši.

KOLEDOVANIE – DOBRÁ NOVINA V ŽEMBEROVCIACH: V piatok (22.12) o 17:00h. bude nácvik koledovania! Koledovanie sa bude konať na druhý sviatok Vianočný (v utorok) 26.12. v popoludňajších hodinách! Môžete si zapísať domácnosti, ktoré chcú prijať koledníkov, na papier v predsieni (v babienci) kostola v Žemberovciach.

BETLEHEMSKÉ SVETLO: Na budúcu nedeľu (4. Adventnú – 24.12.) si zo sv. omší budete môcť zobrať domov Betlehemské svetlo. Prineste si kahance – najlepšie v sklenených pohároch!

OZDOBOVANIE VIANOČNÉHO STROMU V KOSTOLE V ŽEMBEROVCIACH: V sobotu (23.12.) od 10:00hod.

PLAGÁTY O AKCIÁCH