Liturgický kalendár

Pondelok sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy – sviatok
Utorok Utorok 16. týždňa v Cezročnom období
Streda sv. Jakuba, apoštola – sviatok
Štvrtok sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie – spomienka
Piatok sv. Gorazda a spoločníkov – spomienka
Sobota Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 17. nedeľa v období cez rok B – slávnosť

Úmysly svätých omší

23. 7. Pondelok 19:00 Žemberovce + Anna a Ján Stajník a rodičia z oboch strán
24. 7. Utorok 08:00 Žemberovce Za Božiu milosť, požehnanie a zdravie pre Annu
25. 7. Streda 08:00 Žemberovce + Anna (Korčoková)
26. 7. Štvrtok 19:00 Žemberovce Poďakovanie Bohu za Jeho pomoc pre bratov (A. Gímešová)
27. 7. Piatok 19:00 Žemberovce + Mária, Pavol a rodičia z oboch strán
28. 7. Sobota 08:00 Žemberovce Za všetkých farníkov našej farnosti
29. 7. Nedeľa 08:00
09:30
11:00
Brhlovce
Kmeťovce
Žemberovce
+ Angela, Ján a Jaroslav Handlovský
+ Mária a Jozef Škorec
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy

ZBIERKY NA OPRAVU KOSTOLA: Konajú sa v dnešnú nedeľu (22.7.), vo všetkých troch kostoloch. Pán Boh zaplať za Vaše milodary a obety.

NOVÝ ROZPIS LEKTOROV V ŽEMBEROVCIACH: V sakristii kostola si môžete prísť zobrať nový rozpis lektorov v Žemberovciach na druhý polrok 2018.


PLAGÁTY O AKCIÁCH