Liturgický kalendár

Pondelok Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi – spomienka (Prvýkrát sa slávi.)
Utorok sv. Rity z Cascie, rehoľníčky – ľubovoľná spomienka (Orodovníčka v beznádejných situáciách)
Streda Streda 7. týždňa v Cezročnom období
Štvrtok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza – sviatok
Piatok Piatok 7. týždňa v Cezročnom období
Sobota sv. Filipa Neriho, kňaza – spomienka (Orodovník za dobrú náladu.)
Nedeľa NEDEĽA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – slávnosť

Úmysly svätých omší

21. 5. Pondelok 18:00 Žemberovce Za Božiu milosť a zdravie pre sestru
22. 5. Utorok 18:00 Žemberovce Za Božiu milosť a lásku pre rodinu
23. 5. Streda 18:00 Žemberovce + rodičia a starí rodičia z oboch strán
24. 5. Štvrtok 18:00 Žemberovce Za Božiu pomoc a ochranu anjelov strážcov, pre bratov
25. 5. Piatok 18:00 Žemberovce + Mária a Lukáš Bajan, Ľudovít a st. rodičia z oboch strán
26. 5. Sobota 18:00 Kmeťovce + Jozef a Hermína
27. 5. Nedeľa 08:00
11:00
Brhlovce
Žemberovce
+ Ján Pástor a rodičia
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy

ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ: Konala sa minulý týždeň (7. Veľkonočnú nedeľu – 13.5.) a v našej farnosti bola 200€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

STRETNUTIE PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: Dnešnú nedeľu (20.5.) od 17:00h. do 18:00h. vo fare. Iba deti – rodičia NIE!

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE: Bude o týždeň v nedeľu Najsvätejšej Trojice (27.5.) K prvému sv. prijímaniu pristúpi 6 detí! Jedno dieťa bude počas tej sv. omše aj pokrstené! Niektoré lavice budú rezervované pre jednotlivé rodiny – prosím Vás o prijatie tejto skutočnosti!!!

ZBIERKA NA REKONŠTRUKCIU FARSKÉHO KOSTOLA: Na budúcu nedeľu (27.5.) sa bude konať v Žemberovciach zbierka na rekonštrukciu farského kostola. Od budúcej soboty (26.5.) sa chceme pustiť do natierania strechy kostola v Žemberovciach. Preto Vás povzbudzujem do modlitby za pekné a priaznivé počasie a za Božiu ochranu pre tých, ktorí to budú realizovať!


PLAGÁTY O AKCIÁCH