Liturgický kalendár

Pondelok Pondelok 26. týždňa v Cezročnom období
Utorok sv. Vincenta de Paul, kňaza – spomienka
Streda Streda 26. týždňa v Cezročnom období
Štvrtok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov – sviatok
Piatok sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi – spomienka
Sobota sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi – spomienka
Nedeľa 27. nedeľa v období cez rok C – slávnosť

Úmysly svätých omší

26. 9. Pondelok 18:00 Žemberovce + Alžbeta, Ján, rodičia a súrodenci
27. 9. Utorok 18:00 Kmeťovce Voľný úmysel – môžete si nahlásiť
28. 9. Streda 08:00 Žemberovce + Mária
29. 9. Štvrtok 18:00 Žemberovce Za Božiu milosť pre rodinu
30. 9. Piatok 18:00 Žemberovce Voľný úmysel – môžete si nahlásiť
1. 10. Sobota 08:00 Žemberovce Na úmysel ordinára
2. 10. Nedeľa 08:00
09:30
11:00
Brhlovce
Kmeťovce
Žemberovce
+ Pavol Husár
+ Milan Štefanča – 1. výročie
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy

FARSKÁ PÚŤ DO POĽSKA – LAGIEWNIKY: V sobotu 15.10. chcem uskutočniť farskú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva – Lagiewniky.
UPOZORNENIE: Zmena času odchodu = 3:30h. a príchodu = okolo 24:00h. Povinná 9-hodinová prestávka autobusu na mieste! Zameniť si zloté podľa ľubovôle! Autobus je už celkom zaplnený – už je len okolo 5 mieste voľných!

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE DETÍ: Kto má záujem dať svoje dieťa v tomto školskom roku na prvé sv. prijímanie, nech ma osloví do 30. októbra! A 30. októbra (nedeľa) o 15:00h. sa vo fare uskutoční prvé stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí! Prosím, aby prišli obidvaja rodičia!

DETSKÉ STRETKO – ERKO: Na budúcu sobotu (1.10.) o 14:00h. bude detské Erko-stretko. Všetky deti sú pozvané a vítané.

MODLITBA SVÄTÉHO RUŽENCA: Chcem Vás povzbudiť, aby ste sa zvlášť v mesiaci október s ešte väčšou horlivosťou modlievali svätý ruženec! Napr. PRED SV. OMŠAMI!!! Je to veľmi účinná modlitba!

ZBIERKA NA REKONŠTRUKCIU KOSTOLA: Na budúcu nedeľu (2.10.) sa bude konať zbierka na rekonštrukciu kostola vo všetkých troch kostoloch.

PRVÁ NEDEĽA V MESIACI – ADORÁCIA: Na budúcu nedeľu (2.10.) bude v Žemberovciach adorácia od 15:00h. do 17:00h. – ako každú prvú nedeľu v mesiaci!

VOĽNÉ ÚMYSLY SV. OMŠÍ: Október, november, december sú voľné úmysly v Žemberovciach.

Plagáty o akciách