Liturgický kalendár

Pondelok Pondelok 8. týždňa v Cezročnom období
Utorok Utorok 8. týždňa v Cezročnom období
Streda Streda 8. týždňa v Cezročnom období
Štvrtok NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI (BOŽIE TELO) – prikázaná slávnosť
Piatok Piatok 8. týždňa v Cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 9. nedeľa v období cez rok C – slávnosť

Úmysly svätých omší

23. 5. Pondelok 19:00 Žemberovce + Pavol a rodičia
24. 5. Utorok 19:00 Žemberovce + Július Koľaj a Jozef Macho
25. 5. Streda 19:00 Kmeťovce Za požehnaný pôrod a zdravie
26. 5. Štvrtok 18:00
19:00
Brhlovce
Žemberovce
+ Imrich a Ester
Za všetkých farníkov našej farnosti
27. 5. Piatok 19:00 Žemberovce + Marta
28. 5. Sobota 08:00
18:00
Žemberovce
Brhlovce
+ Ján a Mária a starí rodičia
+ Štefan Kristín
29. 5. Nedeľa 08:00
09:30
Žemberovce
Kmeťovce
Za všetkých farníkov našej farnosti
Za Božie požehnanie pre dedinu Kmeťovce

Ostatné oznamy

BRIGÁDA V STREDU (25.5.): V stredu (25.5.) o 10:00h. chceme zrealizovať brigádu na úpravu okolia kostola a fary. Prosím zapojte sa do tejto brigády nie len tie isté osoby, ale aj ďalší!

PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ – NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI (BOŽIE TELO): Vo štvrtok (26.5.) máme prikázanú slávnosť. Tento deň máme prežiť ako nedeľu – povinná účasť na sv. omši a nepracovať (okrem povinného zamestnania!).

PROCESIA BOŽIEHO TELA: Budeme ju konať na budúcu nedeľu (29.5.) vo filiálke Kmeťovce. Kvôli tomu sú zmenené sv. omše!!!
Povzbudzujem všetkých farníkov, aby sa zúčastnili na tejto duchovnej a milostivej akcii. Ak bude v ten deň pršať, procesia sa nebude konať!

ADORÁCIA A SPOVEĎ V KMEŤOVCIACH: V stredu (25.5.) od 18:00h. – 1 hodinu pred sv. omšou budete mať možnosť sa vyspovedať a počas toho bude adorácia! Aby ste sa pripravili na procesiu Božieho Tela aj po duchovnej stránke.

DETSKÝ LETNÝ TÁBOR: Pre všetky deti z obci a deti z ich rodín ako aj ich kamarátov. Od 7. Augusta do 12. Augusta, v chate HOMÔLKA blízkosti obci Valaská Belá. Cena na jedno dieťa je 60€ (súrodenecká zľava = 50€). Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v sakristii kostola. Záväzné prihlásenie je do 30. Júna. PRIHLÁSTE SA ČÍM SKÔR!!!

Plagáty o akciách