Liturgický kalendár

Pondelok Pondelok po 2. adventnej nedeli
Utorok sv. Mikuláša, biskupa – ľubovoľná spomienka
Streda sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka
Štvrtok NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE – slávnosť (PRIKÁZANÁ)
Piatok Piatok po 2. adventnej nedeli
Sobota Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 3. adventná nedeľa v liturgickom roku A – slávnosť (Nedeľa Gaudete = radujete sa)

Úmysly svätých omší

5. 12. Pondelok 18:00 Žemberovce + Helena a Emil Kolen
6. 12. Utorok 18:00 Žemberovce Za Božiu milosť, pokoj a zdravie v rodine
7. 12. Streda 08:00 Žemberovce + Jozef, Štefan a rodičia
8. 12. Štvrtok 17:00
18:00
19:00
Brhlovce
Kmeťovce
Žemberovce
+ Jozef Homoľa a rodičia
+ Jozef Gábor
Za všetkých farníkov našej farnosti
9. 12. Piatok 18:00 Žemberovce + Ján
10. 12. Sobota 08:00 Žemberovce Na úmysel ordinára
11. 12. Nedeľa 08:00
09:30
11:00
Brhlovce
Kmeťovce
Žemberovce
Voľný úmysel (Môžete si nahlásiť!)
+ Jozef a Cecília
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy

ZBIERKA NA CHARITU: Konala sa minulú nedeľu (27.11.) a bola = 300€ Pán Boh zaplať!

PRVONEDEĽNÁ ADORÁCIA: Dnešnú 2. adventnú nedeľu od 15:00h. do 17:00h.

SPOLOČNÁ PREDVIANOČNÁ SPOVEĎ V ŽEMBEROVCIACH: Bude budúcu 3. Adventnú nedeľu (11.12.) od 14:30h. do 16:00h. Budú spovedať páni farári z Pukanca, z Hontianskych Trstian a ja. Vo filiálkach budú spoločné predvianočné spovede, počas štvrtého adventného týždňa!

STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ: Na budúcu nedeľu (11.12.) o 17:00h. sa vo fare uskutoční tretie stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí! Prosím, aby prišli obidvaja rodičia!

DETSKÉ STRETKO – ERKO: Na budúcu sobotu (10.12.) o 13:00h. bude detské Erko-stretko. Všetky deti sú pozvané a vítané. Bude to dôležité stretko, lebo sa už bude nacvičovať program na koledovanie Dobrej Noviny, cez Vianoce. Deti, ktoré majú záujem koledovať, nech prídu. Chceme zorganizovať dve kolednícke skupiny, aby to pre jednu skupinu nebolo veľa!
POVZBUDZUJEM DETI, ABY SA ZAPOJILI DO TEJTO VEĽMI PEKNEJ AKTIVITY!!!

Plagáty o akciách