Liturgický kalendár

Pondelok sv. Jozef, ženícha Panny Márie – slávnosť
Utorok Utorok po 5. pôstnej nedeli
Streda Streda po 5. pôstnej nedeli
Štvrtok Štvrtok po 5. pôstnej nedeli
Piatok Piatok po 5. pôstnej nedeli
Sobota Sobota po 5. pôstnej nedeli
Nedeľa KVETNÁ NEDEĽA – NEDEĽA UTRPENIA PÁNA – slávnosť

Úmysly svätých omší

19. 3. Pondelok 18:00 Žemberovce + Ján Chovan
20. 3. Utorok V tento deň sa bohoslužba nekoná
21. 3. Streda V tento deň sa bohoslužba nekoná
22. 3. Štvrtok 19:00 Brhlovce + Zuzana, Ondrej a syn Ondrej
23. 3. Piatok 08:00 Žemberovce Za Božiu pomoc pri operácii a zdravie pre sestru
24. 3. Sobota 08:00 Žemberovce Za Božiu milosť a pomoc pre brata a sestru
25. 3. Nedeľa 08:00
09:30
11:00
Brhlovce
Kmeťovce
Žemberovce
+ Jozef Máťuš a Jaroslav Križan
Za Božiu milosť a zdravie pre Mariana
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy

ZBIERKA PRE PRENASLEDOVANÝCH KRESŤANOV: Dnešnú nedeľu (18.3.) sa koná celoslovenská, dobrovoľná finančná zbierka pre prenasledovaných kresťanov. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

KRÍŽOVÁ CESTA – POŽEHNÁVANIA: Dnešnú 5. pôstnu nedeľu (18.3.) sa budeme modliť krížovú cestu POŽEHNÁVANIA. Odznejú modlitby požehnania pre rôzne životné situácie a rôzne kategórie ľudí v našom živote!

SPOLOČNÁ PREDVEĽKONOČNÁ SPOVEĎ V ŽEMBEROVCIACH: Bude sa konať v utorok (20.3.) od 18:00h. do 19:00h. Budú spovedať štyria kňazi: pán farár z Pukanca = sakristia, z Bátoviec = bočný oltár vpravo, zo Santovky = spovednica a ja.

UPRATOVANIE KOSTOLA v ŽEMBEROVCIACH: V Žemberovciach sa bude upratovať kostol pred Veľkou Nocou v stredu (21.3.) od 9:00h.

SPOLOČNÁ PREDVEĽKONOČNÁ SPOVEĎ V BRHLOVCIACH: Vo štvrtok (22.3.) od 18:00h. Počas toho bude aj vyložená Sviatosť oltárna k adorácii. o 19:00h. bude svätá omša.

SPOVEDANIE CHORÝCH PRED VEĽKOU NOCOU: Môžete prísť nahlásiť chorých, ktorí by chceli pred Veľkou nocou prijať sviatosti. Navštívim ich v pondelok vo Veľkom týždni (26.3.) od 9:00h. Začnem v Brhlovciach.

KVETNÁ NEDEĽA: Na (budúcu) Kvetnú nedeľu začneme sláviť a prežívať Veľký týždeň. V Žemberovciach sa spoločne zhromaždíme pred sv. omšou vonku – pri dolnej bráne. Tam požehnáme zelené ratolesti a odtiaľ pôjdeme v sprievode do kostola. Znázorňuje to Ježišov slávnostný vstup do Jeruzalemu. Môžete si priniesť akékoľvek zelené ratolesti!!!

ZBIERKA NA MLÁDEŽ: Kto chce finančne podporiť mládežnícke aktivity v našej Banskobystrickej diecéze, môže tak urobiť na budúcu – Kvetnú nedeľu – bude zbierka na mládež! Pán Boh zaplať za Vaše milodary!

SPOLOČNÉ PREDVEĽKONOČNÉ SPOVEDE: Na budúci víkend sa v našom dekanáte budú konať spoločné predveľkonočné spovede. Rozpis nájdete na farskej web-stránke v rubrike NOVINKY!

PLAGÁTY O AKCIÁCH