Liturgický kalendár

Pondelok Pondelok 16. týždňa v Cezročnom období
Utorok Utorok 16. týždňa v Cezročnom období
Streda Streda 16. týždňa v Cezročnom období
Štvrtok Štvrtok 16. týždňa v Cezročnom období
Piatok Sv. Márie Magdalény
Sobota Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
Nedeľa 17. nedeľa v období cez rok C – slávnosť

Úmysly svätých omší

18. 7. Pondelok 08:00 Žemberovce + Jozef a rodičia
19. 7. Utorok 19:00 Kmeťovce + Ján a Štefan
20. 7. Streda 08:00 Žemberovce + Pavol, Anna a syn Pavol Priekopa
21. 7. Štvrtok 19:00 Žemberovce + Zuzana a Ján Púček a starí rodičia z oboch strán
22. 7. Piatok 19:00 Žemberovce + Zuzana a Ján Púček a starí rodičia z oboch strán
23. 7. Sobota V tento deň sa bohoslužba nekoná
24. 7. Nedeľa 08:00
09:30
11:00
Brhlovce
Kmeťovce
Žemberovce
+ Angela, Ján a Jaroslav Handlovskí
+ Angela, Ján a Jaroslav Handlovskí
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy

NOVÝ ROZPIS LEKTOROV NA ĎALŠÍ POLROK: V sakristii kostola sa nachádza nový rozpis lektorov na druhý polrok 2016. Môžete si prísť zobrať.

ZBIERKY NA OPRAVU KOSTOLA: Budú sa konať na budúcu nedeľu (24.7.), vo všetkých troch kostoloch. Pán Boh zaplať za Vaše milodary a obety.

Plagáty o akciáchscript co meni fotky, teda eventualy-->