Liturgický kalendár

Pondelok sv. Jozef, ženícha Panny Márie – slávnosť
Utorok Utorok po 3. pôstnej nedeli
Streda Streda po 3. pôstnej nedeli
Štvrtok Štvrtok po 3. pôstnej nedeli
Piatok Piatok po 3. pôstnej nedeli
Sobota Zvestovanie Pána – slávnosť
Nedeľa 4. pôstna nedeľa (Laetare = radujte sa) – liturgický rok A – slávnosť

Úmysly svätých omší

20. 3. Pondelok 18:00 Žemberovce Za Božiu milosť a požehnanie pre sestru
21. 3. Utorok 18:00 Kmeťovce + Michal a Anna
22. 3. Streda 08:00 Žemberovce Na úmysel ordinára
23. 3. Štvrtok 08:00 Žemberovce Za duše v očistci
24. 3. Piatok 18:00 Žemberovce Za Božiu milosť, požehnanie a zdravie pre deti
25. 3. Sobota 08:00 Žemberovce Za Božiu milosť a pomoc
26. 3. Nedeľa 08:00
09:30
11:00
Brhlovce
Kmeťovce
Žemberovce
+ Školastika a Jozef Ježík
+ Hilda Cyprichová
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy

KRÍŽOVÁ CESTA: Dnešnú 3. pôstnu nedeľu (19.3.) o 15:00h. sa spoločne pomodlíme ruženec k Božiemu milosrdenstvu, a potom krížovú cestu. Počas toho bude aj vyložená sviatosť oltárna.
Povzbudzujem Vás, aby ste prichádzali na tieto spoločné krížové cesty, lebo môžete počas nich získať úplné odpustky pre seba! Všeobecné podmienky na ich získanie sú: stav posväcujúcej milosti, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Svätého otca.

5. STRETNUTIE BIRMOVANCOV: Bude v piatok 24. Marca na sv. omši o 18:00h. a potom bude pokračovať stretko vo fare.

ZBIERKY NA OPRAVU KOSTOLA: Budú sa konať na budúcu nedeľu (26.3.), vo všetkých troch kostoloch. Pán Boh zaplať za Vaše milodary a obety.

MENÍ SA ČAS: Na budúci víkend zo soboty na nedeľu sa posúva čas – o 1 HODINU DOPREDU!

STRETNUTIE SA KOMUNITOU CENACOLO: V roku 1983 vznikla v Katolíckej Cirkvi komunita CENACOLO ktorá pomáha mladým ľuďom, ktorí sú drogovo závislí. V 15-tich krajinách sveta sú domy tejto komunity, v ktorých sa nachádza okolo 1600 mladých ľudí. Už 10 rokov existuje takýto dom aj na Slovensku.
V nedeľu 2. Apríla o 17:00h. bude v miestnom klube dôchodcov stretnutie s rodičovským párom, ktorý nám o tejto problematike ako aj o tejto komunite povie viac, na základe osobného svedectva a osobnej skúsenosti s týmto ťažkým krížom.
Veľmi odporúčam toto stretnutie rodičom, ktorí majú deti na Základnej škole, alebo deti v dospievajúcom veku! NEPOVEDZTE SI, ŽE VÁS SA TO NETÝKA, ALEBO ŽE VY NEMÁTE ANI NEBUDETE MAŤ S TÝM PROBLÉM!!!

Plagáty o akciách