Liturgický kalendár

Pondelok sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeník – spomienka
Utorok sv. Lukáša, evanjelistu – sviatok
Streda Streda 29. týždňa v Cezročnom období
Štvrtok Štvrtok 29. týždňa v Cezročnom období
Piatok Piatok 29. týždňa v Cezročnom období
Sobota sv. Jána Pavla II., pápeža – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 30. nedeľa v období cez rok C – slávnosť

Úmysly svätých omší

17. 10. Pondelok 18:00 Žemberovce + Lukáš, Mária, syn Ľudovít a rodičia z oboch strán
18. 10. Utorok 18:00 Kmeťovce + Mária a Ján Kútik, Ivan a Magdaléna
19. 10. Streda 18:00 Žemberovce Za B. pomoc a zdravie pre deti a vnúčatá
20. 10. Štvrtok 18:00 Žemberovce + Štefan, Júlia a deti
21. 10. Piatok 08:00 Žemberovce + kňaz Ambróz
22. 10. Sobota 08:00
15:00
Žemberovce
Žemberovce – sobášna sv. omša
+ Karol a za duše v očistci
Za B. požehnanie pre novomanželov
23. 10. Nedeľa 08:00
09:30
11:00
Brhlovce
Kmeťovce
Žemberovce
+ Filoména a Michal Máťuš a rodičia z oboch strán
+ Mária a Ján Hancko a syn Ján
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy

DOBROVOĽNÁ ZBIERKA – BOJ PROTI HLADU: Každoročne Vincentská rodina na Slovensku organizuje charitatívnu zbierku s názvom – Boj proti hladu. Konala sa minulý týždeň v Žemberovciach – 150€ Pán Boh zaplať za Vaše milodary.

MISIJNÁ NEDEĽA: Na budúcu nedeľu (23.10.) je v Cirkvi Misijná nedeľa. Kto by chcel finančne podporiť Katolícke misijné diela a projekty, môže tak urobiť – je zbierka na misie.

PÚŤ NA STARÉ HORY: V sobotu – 5. Novembra, chceme zorganizovať púť na Staré Hory. Záujemcovia sa môžete zapísať na papier v „babienci“ kostola. Cena = 6€ Autobus bude odchádzať o 6:30h. zo Žemberoviec a pôjde smerom na Hont. Trsťany.

PRVÉ SVÄTÉ PRIJÍMANIE DETÍ: Kto má záujem dať svoje dieťa v tomto školskom roku na prvé sv. prijímanie, nech ma osloví a do 30. Októbra si dohodne individuálny rozhovor! A 30. októbra (nedeľa) o 15:00h. sa vo fare uskutoční prvé stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí! Prosím, aby prišli obidvaja rodičia!

MODLITBOVÉ STRETNUTIE – VEČER MILOSRDENSTVA: Občianske združenie Fórum života v spolupráci s hudobnou skupinou – Lámačské chvály Vás pozýva na modlitbové stretnutie. Uskutoční sa 22. októbra o 18:00 v Banskej Bystrici – kostol sv. Michala archanjela – Fončorda. Začne sa sv. omšou, a po nej bude ešte modlitbové stretnutie. Je to príležitosť ďakovať Bohu za dar života, odprosovať za jeho neprijatie a prosiť za uzdravenie všetkých rán spôsobených potratmi.
Kto má záujem, nech ma osloví: Z Levíc o 15:00h. pôjde autobus, ktorý bude prechádzať cez Žemberovce a pôjde smerom na Dudince. Cena = 6€

Plagáty o akciách