Liturgický kalendár

Pondelok Pondelok 13. týždňa v Cezročnom období
Utorok Svätého Ireneja, biskupa a mučeníka
Streda SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV – SLÁVNOSŤ (prikázaná)
Štvrtok Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom období
Piatok Piatok 13. týždňa v Cezročnom období
Sobota Návšteva Panny Márie – spomienka
Nedeľa 14. nedeľa v období cez rok C – slávnosť

Úmysly svätých omší

27. 6. Pondelok 19:00 Žemberovce + Ján a rodičia
28. 6. Utorok 18:00
19:00
Brhlovce
Žemberovce
+ Mária
+ Pavol a rodičia
29. 6. Streda 18:00
19:00
Kmeťovce
Žemberovce
+ Lukáš
Za všetkých farníkov našej farnosti
30. 6. Štvrtok 19:00 Žemberovce + Pavol, Helena, Emília, Vladimír a rodičia
1. 7. Piatok 19:00 Žemberovce + Jozef Rusnák a syn Peter
2. 7. Sobota 08:00 Žemberovce + Pavol, Katarína a dcéry Anna a Júlia
3. 7. Nedeľa 08:00
09:30
11:00
Brhlovce
Kmeťovce
Žemberovce
+ kňaz František
Za B. požehnanie a dary Ducha Svätého pre deti
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy

ZBIERKY NA OPRAVU KOSTOLA: Konali sa minulý týždeň. Brhlovce = 147€; Kmeťovce = 260€; Žemberovce = 425€. Pán Boh zaplať za Vaše milodary a obety.

PRVOPIATKOVÝ TÝŽDEŇ: V Brhlovciach budem spovedať v utorok pred sv. omšou. Počas toho bude adorácia. V Kmeťovciach budem spovedať v stredu pred sv. omšou. Počas toho bude adorácia. V piatok doobeda navštívim chorých, ktorých navštevujem pravidelne každý prvý piatok. V piatok v Žemberovciach po sv. omši bude adorácia ako býva zvykom na prvý piatok v mesiaci.

TE DEUM NA KONCI ŠKOLSKÉHO ROKA: V piatok na večernú omšu pozívam zvlášť žiakov a študentov, spoločne poďakujeme Bohu za uplynulú školský (či akademický) rok.

DETSKÉ STRETKO – ERKO: Na budúcu sobotu (2.7.) o 14:00h. bude detské Erko-stretko. Všetky deti sú pozvané a vítané.

DETSKÝ LETNÝ TÁBOR: KTO SI ZOBRAL PRIHLÁŠKU, NECH JU PRINESIE!!!

MLÁDEŽNÍCKY TÁBOR: Od 17.7. – 23.7. bude na Donovaloch mládežnícky tábor, pre mládež od 12 do 17 rokov. Cena je 50€. Prihlásiť sa môžete u mňa!

ZBIERKA – NA DOBROČINNÉ DIELA SVÄTÉHO OTCA: Na slávnosť sv. Apoštolov Petra a Pavla, bude finančná zbierka na Dobročinné diela Svätého Otca.

USTANOVENIE NOVÝCH ČLENOV FARSKEJ EKONOMICKEJ RADY: Na budúcu nedeľu (3.7.), na záver sv. omše, budú ustanovení noví členovia Farskej ekonomickej rady – na dobu 5 rokov.

Plagáty o akciách