Liturgický kalendár

Pondelok sv. Pia X., pápeža – spomienka
Utorok Panny Márie Kráľovnej – spomienka
Streda Streda 20. týždňa v Cezročnom období
Štvrtok sv. Bartolomeja, apoštola – sviatok
Piatok Piatok 20. týždňa v Cezročnom období
Sobota Panny Márie v sobotu – ľubovoľná spomienka
Nedeľa 21. nedeľa v období cez rok A – slávnosť

Úmysly svätých omší

21. 8. Pondelok 19:00 Žemberovce Za Božiu milosť a zdravie pre vnuka Daniela
22. 8. Utorok 08:00 Žemberovce + kňaz Milan
23. 8. Streda 08:00 Žemberovce Za Božiu milosť a požehnanie pre sestru Annu
24. 8. Štvrtok 08:00 Žemberovce + sestra
25. 8. Piatok 08:00 Žemberovce + Ľudovít, Mária a syn Jozef
26. 8. Sobota 08:00 Žemberovce + Jozef Píš a rodičia
27. 8. Nedeľa 08:00
09:30
11:00
Brhlovce
Kmeťovce
Žemberovce
+ Imrich Gímeš
+ Anton, Terézia a rodičia z oboch strán
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy

ŽIADNE .... !!!

Plagáty o akciách