Liturgický kalendár

Pondelok Prosebný deň o požehnanie za úrodu – omšový formulár: V čase sejby
Utorok Utorok po 6. veľkonočnej nedeli
Streda Streda po 6. veľkonočnej nedeli
Štvrtok NANEBOVSTÚPENIE PÁNA – PRIKÁZANÁ SLÁVNOSŤ
Piatok Svätého Mateja, apoštola
Sobota Sobota po 6. veľkonočnej nedeli
Nedeľa 7. Veľkonočná nedeľa – liturgický rok B – slávnosť

Úmysly svätých omší

10. 5. Pondelok 19:00 Žemberovce Za Božiu milosť pre rodinu Repovú
11. 5. Utorok 19:00 Žemberovce Za Božiu milosť a zdravie pre sestru
12. 5. Streda 19:00
Kmeťovce
Poďakovanie Bohu za životné jubileum a za
Božiu milosť a zdravie
13. 5. Štvrtok 18:00
19:00
Brhlovce
Žemberovce
Za Božiu milosť a zdravie pre brata
Za všetkých farníkov našej farnosti
14. 5. Piatok 19:00
Žemberovce
Za B. milosť a zdravie pre manželov Petra
a Danku
15. 5. Sobota 08:00 Žemberovce + Pavol, Magdaléna, Zuzana a Veronika
16. 5. Nedeľa 08:00
09:30
11:00
Brhlovce
Kmeťovce
Žemberovce
+ Žofia Gregušová, Ján a rodičia
Na úmysel
Za všetkých farníkov našej farnosti

Ostatné oznamy:

DEŇ MATIEK: Všetkým mamám, starým mamám vinšujem v dnešný deň všetko najlepšie, hlavne veľa Božích milostí, zdravia a pokoja vo vašich rodinách. Ďakujeme Bohu aj vám, za dar materstva. Nech naša Božia Matka oroduje za všetky matky (aj budúce matky) na celom svete!

PROSEBNÉ DNI: V tomto týždni – pondelok, utorok a streda, máme prosebné dni. Prosíme Boha o požehnanie pre naše polia a záhrady a pre to všetko, čo sme v nich zasiali alebo zasadili. Omšový formulár – V čase sejby, budeme mať v pondelok večer.

ZBIERKA NA KATOLÍCKE MASMÉDIÁ: Kto by chcel finančne podporiť Katolícke masmédiá na Slovensku hlavne Rádio Lumen a Televíziu Lux, môže tak urobiť na budúcu 7. Veľkonočnú nedeľu (16.5.) pretože v tú nedeľu je celosvetový deň spoločenských, komunikačných prostriedkov. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Dlhodobé oznamy:

INŠTRUKCIE K ÚČASTI NA SVÄTÝCH OMŠIACH:

STÁLE PLATÍ DIŠPENZ, OD ÚČASTI NA NEDEĽNEJ SV. OMŠI! Kto nepôjde v nedeľu do kostola, nemá za to hriech!

POČET VERIACICH V KOSTOLE JE OBMEDZENÝ: Jeden človek na 15m² Brhlovce = 13 ľudí; Kmeťovce = 6 ľudí; Žemberovce = 20 ľudí. Do tohto počtu sa nerátajú deti do 10 rokov. Prosím, aby na sv. omšu do Brhloviec neprichádzali farníci z iných dedín!

SVÄTÉ OMŠE V EXTERIÉRI: Nedeľné sv. omše v Kmeťovciach a v Žemberovciach sa budú konať vonku (tak ako to bolo minulý rok). Ak bude v niektorú nedeľu pršať, alebo mrholiť, tak sv. omša nebude ani vo vnútri! V tú nedeľu zostaňte doma a sledujte sv. omšu cez masmédiá!

STÁLE PLATÍ: Účasť na sv. omši v exteriéri s rúškom, v interiéri s respirátorom. Dezinfekcia rúk a ruky sa nepodávajú. Odstup medzi osobami = 2m. Členovia zo spoločnej domácnosti, môžu byť spolu. Miesta na sedenie v kostole budú označené. Sv. prijímanie sa stále podáva na ruku. Sv. omše budú prevažne recitované – kvôli respiračnému kľudu.

PRÍJMY PRE FARNOSŤ – internet-banking: Kto má takú možnosť, môže využiť internet-banking a svoj milodar pre farnosť poslať rovno na farský účet:
SK25 0900 0000 0051 2825 4141 (IBAN) Pán Boh zaplať za vaše milodary!


PLAGÁTY O AKCIÁCH

POKRAČUJTE NIŽŠIE. PRE VIAC INFO KLIKNITE NA PLAGÁTNOVINKY

• VAKCINÁCIA - morálny postoj (Chovanec, biskup).pdf


UŽITOČNÉ VIDEÁ a RELÁCIE

• Relácia − vysvetlenie, prečo je dovolené sa dať zaočkovať proti Covid 19


• Ako správne prijímať na ruku


UŽITOČNÉ ODKAZY


TV Lux − sv. omše:
Pondelok až sobota = 7:00h. a 18:30h.
Nedeľa = 10:00h. a 18:30h.
Rádio Lumen − sv. omše:
Každý deň = 8:30h. a 18:00h.

TOPlist